Historická chronologie

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem kalendářů a měření času v Evropě od starověku do současnosti. Zároveň se studenti prakticky učí převádět časové údaje historických pramenů na dnešní způsob datování

Osnova

1) Vývoj evropského kalendáře (astronomické základy, typy kalendářů, juliánský kalendář, křesťanský kalendář, příprava a průběh gregoriánské reformy, novodobé evropské kalendáře)

2) Základní chronologické pojmy

3) Způsoby datování (označování let; označování dnů)

4) Části roku

5) Dělení dne

Literatura

Emler, Josef, Rukověť křesťanské chronologie, zvláště české, Praha 1876

Friedrich, Gustav, Rukověť křesťanské chronologie, Praha 1934

Bláhová, Marie, Historická chronologie, Praha 2001

Grotefend, Hermann, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelatlers und der Neuzeit, Hannover 1982

Kollmann, Josef, Zavedení gregoriánského kalendáře v českých zemích, SAP XXIV, 1974, s. 3-41

Kotulová, Eva, Kalendář aneb kniha o věčnosti a času, Praha 1978

Selešnikov, S. I., Člověk a čas, Praha 1974

Hlaváček, Ivan, Církevní kalendář a čeští světci v datovací praxi diplomatického a vyprávěcího materiálu přemyslovských Čech, AUC 1971, Z pomocných věd hist. 2, s. 39-63