Epigrafika

Rozsah

Přednáška a seminář (1 sem.).  Zkouška a zápočet (seminární práce).

Základní vymezení

Středověká a novověká latinská (ve smyslu latinského kulturního okruhu – písma) epigrafika, exkurz do epigrafiky klasické.

Tematické okruhy

Základní pojmy, nomenklatura, klasifikace

Dějiny a kontext disciplíny

Nápisová paleografie

Nápisový formulář, jazyk, datace

Nápis a jeho nositel (funkční, obsahové i formální hledisko vztahu)

Ediční a katalogizační praxe, účelová primární interpretace

Exkurze a praktická cvičení

Doporučená literatura a další zdroje

Bibliografie

Koch,Walter, Literaturbericht zur mittelalterlichen und neuzeitlichen Epigraphik (1976-1984), München 1987 (Monumenta Germaniae Historica, Hilfsmittel 11)

Koch, Walter, Literaturbericht zur mittelalterlichen und neuzeitlichen Epigraphik (1985-1991), München 1994 (Monumenta Germaniae Historica, Hilfsmittel 14)

Kochm Walter - Glaser, Maria - Bornschlegel, Franz A., Literaturbericht zur mittelalterlichen und neuzeitlichen Epigraphik (1992-1997). Hannover 2000 (Monumenta Germaniae Historica, Hilfsmittel 19)

Koch, Walter  - Bornschlegel, Franz A., Literaturbericht zur mittelalterlichen und neuzeitlichen Epigraphik (19982002). Hannover 2005 (Monumenta Germaniae Historica, Hilfsmittel 22)

Úvody do disciplíny

Hlaváček, Ivan, Epigrafika, in: Ivan Hlaváček - Jaroslav Kašpar ­– Rostislav Nový, Vademecum pomocných věd historických. Praha 11988, 21993, 31997, 42002

Kloos, Rudolf M., Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Darmstadt 11980, 21992

Favreau, Robert, Épigraphie médiévale. Turnhout 1997 (L´Atelier du médiéviste 5)

Vidman, Ladislav, Psáno do kamene. Antická epigrafie. Praha 1975

Katalogy – edice jako metodický vzor a pro srovnávací faktografii

Die Deutschen Inschriften (od 1942 dosud, zatím 60 sv.)

Corpus inscriptionum Bohemiae (od 1996 dosud, zatím 2 sv.)

+ metodické materiály

Institucionální dokumentace

Ústav dějin umění AV ČR, Praha (Pracoviště pro epigrafická a sepulkrální studia)

Ludwig-Maximilians-Universität, München (Epigraphisches Forschungs- und Dokumentationszentrum)

Další zdroje budou doporučeny při pojednávání jednotlivých tématických celků (viz výše).