Exkurze 2003

Polsko

Exkurze 2004

Itálie

Exkurze 2005

Slovinsko

Exkurze 2006

Litva a Lotyšsko

Exkurze 2007

Burgundsko

Exkurze 2008

Sedmihradsko

Exkurze 2009

Benátsko