celková mapa

Pondělí, 25.4.

Praha, odjezd v 6.30 hod. z Hradčanské via Jihlava, přejezd Hatě, Vídeň, ikona Štýrský Hradec: Štýrský zemský archiv, město, dóm a mauzoleum Ferdinanda II., Zemský dům a zbrojnice, fakultativně Kühnburský palác – rodiště arc. Franze Ferdinanda, současná architektura (Kunsthaus – tzv. "Modrá velryba", Aiola Island), Schlossberg.

Úterý, 26.4.

Štýrský Hradec, Eggenberské mauzoleum ikona Ehrenhausen, ikona Maribor: Pokrajinski arhiv, město, býv. jezuitský kostel sv. Aloise, radnice, Národní dům – arch. Vejrych, katedrála, zámek, synagoga, městské opevnění ikona Ptuj: hrad – muzeum, kostel sv. Jiří, antické památky – lapidárium v dominikánském klášteře, Mithrův kult, ikona Celje: hrad a renesanční zámek hrabat z Cilli, radnice, býv. Německý dům – arch. Peter P. Brang, Lidová záložna – arch. Plečnik, Lublaň.

Středa, 27.4.

ikona Lublaň, ikona Kranj: město – centrum historického Kraňska, městský hrad Khislstein, kostel sv. Kanciána, Růžencový kostel s Plečnikovým schodištěm, rodný dům básníka France Prešerna, ikona Škofja Loka: hrad, kostel sv. Jakuba, soubor gotických, renesančních a barokních domů na Horním a Dolním náměstí, špitální kostel, středověký kamenný most, pozdně gotický kostel v ikona Crngrobu, ikona Bled, ikona Lublaň: procházka historickým centrem, Plečnik, baroko a secese, fakultativně Národní galerie nebo hrad.

Čtvrtek, 28.4.

ikonaLublaň: Archiv Slovinské republiky, Plečnikův dům – muzeum a archiv, ikona Škocjanske jame (jeskyně v Krasu, památka UNESCO), ikona Hrastovlje: kostel Nejsvětější Trojice s freskami Jana z Kastavu – zejména "mrtvaški ples", tj. danse macabre, Piran: Tartiniho náměstí s divadlem a gotickým benátským domem, malebné staré město, na vrcholu ostrohu kostel sv. Jiří se zvonicí.

Pátek, 29.4.

Piran, ikona Terst: Diplomatični archiv, město, Piazza dell'Unità, Terst 19. století kolem Canale Grande, Narodni dom Slovencev, hradní vrch s pevností, lapidáriem – náhrobek J. J. Winckelmanna, a katedrálou sv. Justa, staré město s jezuitským kostelem, zámek Miramare, ikona Koper: katedrála sv. Nazarija s románsko-gotickým baptisteriem – obrazy Vittore Carpaccia a dalších benátských mistrů, Prétorský palác s městskou lodžií, sloup sv. Justina, kašna Da Ponte, ikona Piran.

Sobota, 30.4.

ikona Piran, ikona San Daniele del Friuli: Bibliotheca Guarneriana, ikona Aquileia: antické velkoměsto a sídlo patriarchy, dóm z 11. stol. s mozaikovou podlahou ze 4. stol., římské město, Archeologické a Starokřesťanské muzeum, ikona Cividale del Friuli: římské Forum Iulii, 569 – 774 centrum langobardského knížectví, město, dóm z 8. stol. upravený raně renesančně (P. a T. Lombardiové), Palazzo Pretorio od Palladia, Tempietto – langobardský chrámek s výzdobou z 8. – 9. stol., ikona Udine: večerní procházka historickým centrem, Palazzo del Comune z 15. stol. s lodžií del Lionello, Porticato (sloupořadí) di S. Giovanni 1533, arcibiskupský palác, dóm S. Maria Assunta z 13. – 14. stol., františkánský kostel S. Maria del Carmine s hrobem Odorica z Pordenone (Oldřicha Čech z Furlánska z r. 1332), San Daniele del Friuli.

Neděle, 1.5.

San Daniele del Friuli, ikona Gemona: dóm San Cristoforo, radnice a paláce na Garibaldiho náměstí, Salzburg, přejezd Dolní Dvořiště, Praha příjezd cca 21.30 hod.