Referáty jsou uloženy ve formátu PDF. Pro jejich prohlížení si můžete zdarma stáhnout program Adobe Reader.
Hana Červenková Livonsko v letech 1621 – 1721
Lukáš Dudek Hranice Polska Litvy a Ruska (resp. SSSR) - vývoj v peripetiích 20. století
Martin Hlouch Christianizace Litvy a dlouhotrvající pohanství ve Žmudi
Jana Hrajnohová Epos Láčplésis a pobaltské eposy (srovnání s Kalevipoegem a Kalevalou)
Manuela Hrajnohová Klajpeda
Petra Chaloupková Pobaltská cihlová gotika
Tomáš Jirásek Polsko-litevská unie 1386-1795
Marcela Kalašová Radziwiłłové – historie mocného litevského rodu (přílohy)
Jitka Katovská Čiurlionis – umělec
Romana Kmochová Litevský romantismus a litevské národní obrození (1. čtvrtina 19. století–1905)
Eliška Králová Kuronsko – dějiny historického teritoria
Hana Kučerová Sovětizace Litvy – odboj a opozice (litevská specifika) – obnova státnosti, 1940 – 1991
Jan Lhoták Vilno/Wilna/Vilnius – město růzností
Kamila Mádrová Středověký stát řádu německých a mečových rytířů v Prusku a Livonsku
Lenka Malá Meziválečná Litva a rozvoj Kaunasu jako hlavního města 1917 – 1940
Vladimír Jakub Mrvík Počátky litevského státu do přijetí křesťanství
Jan Roušar Sovětizace Lotyšska
Markéta Růčková Druhá světová válka v Pobaltí – od paktu Ribbentrop-Molotov až po německou kapitulaci v kuronském kotli (přílohy)
Boris Šalak Komenský a příslušníci jednoty bratrské v Pobaltí
Pavel Trnka Kníže Vytautas, Zikmund Korybutovič - litevští Jagellovci a husitské Čechy
Markéta Vacková Univerzita ve Vilně