celková mapa

Úterý, 17.4.

Praha odjezd v 6.30 hod. – hraniční přechod Rozvadov – tranzit Německem – ikona Štrasburk 15 hod.: katedrála, dómské muzeum, individuální prohlídka města.

Středa, 18.4.

ikona Štrasburkikona Belfort 10.30–11.30: pevnost, belfortský lev – ikona Ronchamp 12–13: kaple Notre-Dame-du-Haut od Le Corbusiera – ikona Besançon 14.45–18: Archives départementales de Doubs (archiv Burgundského hrabství), staré město: Justiční palác, pal. Granvelle, rodný domy Victora Huga a bratří Lumiérů, katedrála sv. Jana – ikona Dole 18.30–19.30: jezuitská Collège de l’Arc, Collégiale Notre-Dame (ext.), rodný dům Louise Pasteura – Dijon.

Čtvrtek, 19.4.

ikona Dijon 8–14: Archives départementales de la Côte d’or (archiv Burgundského vévodství), St. Martin, Notre-Dame, St. Bénigne, kartouza v Champmolu – ikona Cluny 15.30–17: zbytky opatství a muzeum, románský dům – ikona Tournus 18–19: kapitulní kostel St. Philibert – zpět ikona Dijon.

Pátek, 20.4.

ikona Dijon 8–13: Bibliothèque municipale (rukopisy z Cîteaux), Justiční palác, palác burgundských vévodu a Muzeum krásných umění – ikona Beaune 14–16: pozdně gotický špitál, Collégiale Notre-Dame s tapisériemi – ikona Autun 17–18.30: katedrála sv. Lazara, římská brána St. André – přes Saulieu a Avallon do ikona Vézelay.

Sobota, 21.4.

ikona Vézelay 8.30–10.30: prohlídka benediktinského poutního kostela – ikona Auxerre 11.30–15: staré město: katedrála sv. Štěpána s kryptou, Hodinová věž – ikona Chablis 15.15 –16.30: návštěva vinařství – ikona Bazoches 17.45–19: Vaubanův zámek – ikona Vézelay možnost podvečerní procházky v okolí městečka.

Neděle, 22.4.

ikona Vézelayikona Avallon 8.45–9.30: kostel sv. Lazara – ikona Semur-en-Auxois 10–11: středověké městečko v hradbách, Collégiale Notre-Dame – ikona Mont Auxois v Alise Sainte Reine (Alésia) 11.30–12.30: místo bitvy Vercingetoriga s Caesarem – ikona Fontenay 13.00–14.00: cisterciácké opatství – přes Châtillon-sur-Seine do ikona Clairvaux: působiště sv. Bernarda – ikona Colombey-les-deux-Eglises 16–17.30: památník Charlese de Gaulla (Boisserie a lotrinský kříž) a jeho hrob – ikona Domrémy-la-Pucelle 18.30–19.30: rodiště Johanky z Arcu, bazilika Du bois Chenu – přes Chaumont do ikona Nancy.

Pondělí, 23.4.

ikona Nancy 8–13: Archives départementales du Meurthe et Moselle (lotrinské fondy), prohlídka hist. centra: Stanislavovo náměstí, vévodský palác, františkánský kostel, fakult. Lotrinské muzeum – přes Lunéville, Sarrebourg, Haguenau na německé hranice – tranzit Německem – Praha příjezd v 00.30 hod.