Referáty jsou uloženy ve formátu PDF. Pro jejich prohlížení si můžete zdarma stáhnout program Adobe Reader.
Alena Bartůňková Lotrinská secese
Tomáš Bělohlávek Dějiny Štrasburku
Hana Čadová Dijonské lyceum a jeho studenti z Čech
Lucia Čižmárová Priehľadné dejiny Franche-Comté do francúzského dobitia 1678
Jakub Doležal Belfort - Vaubanova pevnost, trojí obležení a zvláště obrana Belfortu 1870 (pluk. Denfert- Rochereau), lev od sochaře Fréderica Augusta Bartholdiho
Jakub Feige Galové v Burgundsku, Caesar a Vercingetorix, povstání a porážka Galů u Alésie, zápisky o válce galské
Jan Fidler Dôle – dějiny města (sídlo burgundského parlamentu, sídlo university, sídlo protireformace, obležení 1636)
Petr Hasan Le Corbusier – stavitel Notre Dame du Haut v Ronchampu
Jan Hasil Přehled dějin Burgundů
Kristýna Hladíková Besançon literární
Hedvika Honzátková Jacques Benigné Bossuet
Jarmila Hurtová Jana z Arku, rodačka z lotrinského Domrémy
Petra Chaloupková Dějiny Štrasburské univerzity ve 20. století, Marc Bloch, založení Annales
Jitka Janečková Galská (keltská) tradice v moderní Francii až po Asterixe
Romana Kmochová Nicolas Rolin jako objednavatel a mecenáš (přílohy)
Eliška Králová Dějiny Dijonu
Michael Lukš Hranice Vichistické Francie a setkání Pétaina s Göringem
Kamila Mádrová Pierre-Joseph Proudhon – rodák z Besançonu (*1809 †1865)
Petra Paterová Renesance v Dijonu
Lucie Petrusová Burgundská pozdní gotika (style flamboyant) v Beaune
Lucie Rohanová Lotrinští malíři 17. století
Jan Roušar Charles de Gaulle
Lucie Šimková Románské umění v Burgundsku
Adéla Šmilauerová Claus Sluter
Lucie Tichá Velké burgundské století: Phillipe le Hardi (Filip Smělý), Jean Sans Peur (Jan Nebojácný), Phillipe le Bon (Filip Dobrý), Charles le Téméraire (Karel Smělý), založení řádu Zlatého rouna Filipem Dobrým, politické drama Karla Smělého a jeho smrt u Nancy
Lucie Tyrnerová Nancy
Radek Vávra Přehledné dějiny Lotrinska
Zuzana Věchetová Dějiny burgundského vína a vinařství, nejslavnější vína a vinice
Lenka Vrchotová Sebastien le Prestre de Vauban (1633 – 1707)
Jakub Václav Zentner Sv. Bernard z Clairvaux a založení cisterciáckého řádu
Jitka Zlesáková Opatství Cluny