celková mapa

Neděle, 19. 4.

Odjezd z Prahy ve 20.00 hod. od stanice metra Dejvická (na Evropské před hotelem Diplomat) – přesun do Benátek po trase Praha – České Budějovice – Dolní Dvořiště – Salzburg – Villach – Tarvisio – Benátky, příjezd ca. 8.00 hod.

Pondělí, 20. 4.

Salzburg – Villach – Tarvisio – ikona Benátky, příjezd ca. 8.00 hod.: návštěva v Biblioteca nazionale Marciana a v Archivio Storico del Patriarcato di Venezia; prohlídka města I: čtvrti San Marco a Cannaregio; Canal Grande, Ca’ d’Oro (ext.), náměstí sv. Marka, San Marco (bazilika, mozaiky a Pala d’oro), Dóžecí palác, San Stefano, palác Contarini del Bóvolo (ext.), San Salvador, Rialto, Fondaco dei Tedeschi (ext.), Calle del Paradiso („lidová“ zástavba středověkých Benátek), Santa Maria dei Miracoli, Santi Giovanni e Paolo (pozdně gotické apsidy, dóžecí náhrobky, Veronesovy obrazy), pomník Bartolomea Colleoniho, Scuola Grande di San Marco (ext.), kostel jezuitů, Madonna dell’Orto, Ghetto; fakultativně Museo Correr (do 19 hod.), případně v polední přestávce Galleria Franchetti (v Ca’ d’Oro, do 14 hod.) nebo Museo Ebraico (do 16.30 hod.) – večer přejezd do Padovy, zde ubytování až do soboty.

Úterý, 21. 4.

ikona Benátky: návštěva v Archivio di Stato a v Deutsches Studienzentrum in Venedig (Palazzo Barbarigo della Terrazza); prohlídka města II: čtvrti Dorsoduro, San Polo a Santa Croce; Santa Maria Gloriosa dei Frari (Tizianovo Nanebevzetí a Madona rodiny Pesaro, Belliniho triptych), Scuola Grande di San Rocco, Galleria dell’Accademia (nejvýznamnější benátské muzeum umění), Santa Maria della Salute, Dogana da Mar (celnice), nábřeží Zattere, kostel bratrstva Gesuati, Squero di San Trovaso (stavba gondol), Santa Maria dei Carmini, San Sebastiano, fakultativně některé z dalších uměleckých muzeí. Např. Ca’ Pesaro (Muzeum moderního umění), Ca’ Rezzonico (Muzeum umění 18. stol.),Sbírka Peggy Guggenheim v Palazzo Venier dei Leoni; ostrov Giudecca (il Redentore).

Středa, 22. 4.

ikona Vicenza: návštěva v Archivio di Stato, prohlídka města, především se zaměřením na díla architektů Andrey Paladia a Vincenza Scamozziho: Corso Palladio, Palazzo Trissino-Baston, Palazzo Da Schio, Piazza dei Signori, Palazzo della Ragione (La Basilica Palladiana, palác městské rady), městská věž (ext.), Loggia del Capitaniato, Palazzo Chiericati (městské muzeum s pinakotékou), Teatro Olimpico (unikátní scénografie a divadelní technika z 16. stol.), dominikánský kostel Santa Corona, Palazzo Valmarana-Braga, dům rodiny Pigafetta; na jih od města Monte Bèrico a vily La Rotonda (Palladio) a Valmarana ai Nani (fresky od G.B. Tiepola) – v podvečer městečko ikona Montagnana, středověké město v hradbách o délce 2km s dvěma pevnůstkami.

Čtvrtek, 23. 4.

ikona Padova: prohlídka města: stará univerzita v Palazzo Bo’ a nové sídlo filosofické fakulty v Livianu (1937–39), Palazzo della Ragione, Loggia del Consiglio, baptisterium s freskami Giusta de’ Menabuoi, Casa di Ezzelino (středověký palác), fakultaativně Cappella degli Srovegni (Giotto) a kostel Eremitani (Cappella Ovetari), náměstí Prato della Valle, bazilika sv. Antonína (Arca del Santo od Sansovina, Donatellovy bronzy na hlavním oltáři), pomník Gattamelaty, Santa Giustina – odpoledne plavba po ikona Brentě s prohlídkou Villy Widman a Villy Foscari (La Malcontenta) – ikona Padova.

Pátek, 24. 4.

ikona Benátky: návštěva v Archivio municipale di Venezia (materiály po 1806, z rakouského období) a ve Fondazione Giorgio Cini (knihovna a výzkumný institut u San Giorgio Maggiore); prohlídka města III: čtvrť Castello a ostrovy; nábřeží Riva degli Schiavoni, San Zaccaria, San Giorgio dei Greci, Scuola San Giorgio degli Schiavoni, Arsenale, Museo storico navale (muzeum mořeplavby), San Francesco della Vigna, fakultativně Museo di Icone Bizantine (do 16.30 hod.), ostrovy San Michele, Murano (fakultativně Museo del Vetro neboli muzeum skla, do 18 hod.), Burano, Torcello (Santa Maria Assunta).

Sobota, 25. 4.

ikona Treviso: prohlídka města: Piazza dei Signori a palác Tří set (Palazzo dei Trecento), dóm, dominik. kostel a klášter San Nicolò s freskami Tommasa da Modena v kapitulní síni, servitský kostel Santa Caterina (muzeum fresek), Canale del Buranelli, Porta San Tommaso. Ponte Fra Giocondo – ikona Sarmede: malované domy od českého výtvarníka Štěpána Zavřela a jeho italských kolegů – Pordenone: Palazzo del Comune, dóm (obraz Milosrdenství od Antonia de’ Sacchis, řeč. Pordenone) – ikona Sesto al Reghena: benediktinské opatství Santa Maria in Sylvis – ikona Spilimbergo: hrad s „malovaným“ palácem, dóm – ubytování San Daniele del Friuli.

Neděle, 26. 4.

ikona San Daniele del Friuli: Biblioteca Guarneriana, San Antonio Abbate (fresky Pellegrina da San Daniele) – ikona  Colloredo di Monte Albano: castello – ikona Venzone: městečko v hradbách, Palazzo del Comune (radnice), dóm; návrat do Prahy po trase Villach – Salzburg – Linec – České Budějovice – Praha, příjezd do 23 hod.