Katedra pomocných věd historických a archivního studia

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Realizační tým

Doktorandi katedry PVH:

 

Mgr. Markéta Růčková

Mgr. Pavel Trnka

Členové katedry PVH:

Na projektu se dále podílejí překladatelé, tvůrci paleografických přepisů textů a někteří další. Všem děkujeme za spolupráci.