Oborová knihovna katedry PVH a AS

Personální zabezpečení:  

Běžný provoz knihovny během zimního a letního semestru zabezpečují zájemci z řad studentů. Během zkouškových období a prázdnin jsou informace o provozu knihovny uveřejňovány na dveřích  a na elektronické nástěnce.

 

Otevírací doba během semestru

(změny vyhrazeny)

 

Pondělí

9.00 - 13.00 a 14.00 - 18.00

Úterý

11.30 - 15.30

Středa

9.30 - 13.30

Čtvrtek

11.00 - 15.00

Pátek

9.00 - 13.00

Možnosti studia:

Fondy knihovny PVH jsou určeny především k prezenčnímu studiu. Absenční výpůjčky jsou možné u skript, u ostatní literatury pouze po dohodě s některým z členů katedry.

 

Knihovna FF UK

Veškeré informace o fakultní knihovně naleznete na stránkách knihovny FF UK.