Studium na katedře PVHAS - Studium v zahraničí

Informace o aktuálních studijních programech a jejich charakteristiku naleznete na stránkách FF UK.

Studijní předpisy a řády v aktuální podobě naleznete na stránkách FF UK.

Studijní Informační Systém

Správcem SIS pro katedru je Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.

Osobou pověřenou zápisem atestací je PhDr. Alena Snášelová.

 

Pomocné vědy historické

PALEOGRAFIE

KODIKOLOGIE

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

CHRONOLOGIE

SFRAGISTIKA

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

GENEALOGIE

HERALDIKA

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

HISTORICKÁ METROLOGIE

EPIGRAFIKA

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

DIPLOMATIKA

NUMISMATIKA

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

 

Další předměty: 

ZÁKLADY ARCHIVNICTVÍ

ÚVOD DO STUDIA HISTORIE

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

DĚJINY SPRÁVY

NAUKA O PRAMENECH  

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

LATINA

NĚMČINA

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

DĚJINY PRÁVA

ZÁKLADY IKONOGRAFIE

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

HISTORICKÁ GEOGRAFIE

EDIČNÍ TEORIE A PRAXE

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

SPISOVÁ SLUŽBA, PŘEDARCHIVNÍ PÉČE A VÝVĚR ARCHIVÁLIÍ

SEMINÁŘ KE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ARCHIVÁLIÍ

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

STARÁ ČEŠTINA

 

 

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

Sylabus a seznam literatury

Odkazy

 

    Studium v zahraničí

  Informace o aktuálních možnostech studia v zahraničí naleznete na stránkách FF UK.

  Kontaktní osobou na katedře je pro tuto oblast PhDr. Zdeněk Hojda.