PALEOGRAFICKÁ ČÍTANKA

Prof. Zdeňka HLEDÍKOVÁ, CSc.
PhDr. Jaroslav KAŠPAR, CSc.

PhDr. Ivana EBELOVÁ, CSc.

 

Paleografická čítanka
je nasnímána
ve formátu DjVu,
k prohlížení je nutno
naistalovat si plug-in.
Je to velmi snadné.

Ukázky jsou rozděleny dle obtížnosti:
(a) - dobře čitelné
(b) - středně obtížné
(c) - obtížně čitelné
(s) - specifické ukázky


11. stol - Řehoř Veliký, Liber dialogorum (a)

11. stol - Řehoř Veliký, Liber dialogorum (a)

12. stol - Rukopis s perikopami (a)

12. stol - Glosovaný žaltář (a,s)

začátek 13. stol. - Vicenciova kronika (a)

1234 - Listina markraběte Přemysla pro Oslavany (a,b)

1294 - Agenda Tobiáše z Bechyně (s)

1305 - Listina Václava II. pro pražský kostel (a)

1311 - Listina rady Starého města pražského pro pražského biskupa (a)

1318-1324 - Zemské desky (b)

1329 - Listina šlechtických vydavatelů (b)

začátek 14. stol. - Formulář Tobiáše z Bechyně (c)

1. polovina 14. stol. - Speculum humanae salvationae (b)

1. polovina 14. stol. - Nicolai de Lyra, Postilla super Matheum (b)

1. polovina 14. stol. - Thomas de Aquino, Compedium (s)

2. polovina 14. stol. - Misál Jana ze Středy (a)

1360 - Městská kniha jihlavská (b)

1374 - Účty stavby svatovítského chrámu (b)

1378 - Řeč při pohřbu Karla IV. (b)

1380 - Listina měšťanů Hradčan o prodeji platu (b)

1380 - Soudní kniha lounská (b)

1382 - Soudní kniha lounská (b)

1384 - Erekční kniha (b)

1390 - Listina pražské kapituly (a)

2. polovina 14. století - Summa cancellariae Caroli IV. (b)

konec 14. století - Rukopis s universitními promluvami (s)

konec 14. století - Rukopis s universitními promluvami (s)

konec 14. století - Jan Milíč z Kroměříže, Postilla (b)

1397-8 - Autograf Mistra Jana Husa (b)

konec 14. století - Beneš Krabice z Weitmile, Kronika (a)

konec 14. století - Beneš Krabice z Weitmile, Kronika (a)

přelom 14. a 15. stol. - Seneca, Liber de paupertate (a)

přelom 14. a 15. stol. - Vlastní životopis Karla IV. (a)

1404 - Thomas Cantimpratensis, Historia naturalis (b)

začátek 15. stol. - List bakaláře Sohewupse (b)

1402 - Dlužní úpis šlechtických vydavatelů (b)

1407 - Soudní akta generálních vikářů (c)

1408 - Soudní akta generálních vikářů (c)

1408 - Soudní akta generálních vikářů (c)

1409 - Erekční kniha (c)

1413 - Erekční kniha (c)

1413 - Erekční kniha (c)

1418 - List městečka Kojetína (a)

ante 1436 - Marco Polo, Milion (a)

ante 1436 - Poklad chudých (a)

ante 1436 - Historia trium regum (a)

polovina 15. stol. - Pražské synodální usnesení (b)

1455 - Akta administrátorů pražské diecéze (c)

po polovině 15. stol - Prokop písař, Praxis cancellariae (b)

po polovině 15. stol - Prokop písař, Praxis cancellariae (b)

2. polovina 15. stol. - Institutiones Iustiniani cum apparatu

1476 - Městská kniha budějovická (b)

2. polovina 15. stol. - Staročeský Tristram (a)

1492 - Listina krále Vladislava Jagellonského (a)

1519 - Zápisy v městské knize Starého města pražského (a)

1524 - List Tomáše Munzera (c)

1524 - List Erasma Rotterdamského (b)

1525 - List Wolfa von Schonburg (c)

1525 - Žádost vdov po popravených účastnících německé selské války (b)

1525 - Listina oseckého kláštera (a)

1529 - List Jiřího Žabky z Limberka (b)

1532 - List Martina Luthera (b)

1537 - Prohlášení německých teologů (b)

1540 - Zápis v pozemkové knize (c)

1541 - List císaře Karla V. (b)

1549 - List kurfiřta Mořice saského (b)

1550 - Zápis v příbramské městské knize (b)

polovina 16. stol. - Vlastnoruční listu Ferdinanda I. (c)

1554 - Část listu Ferdinanda I. (c)

1555-60 - Zápisy v čelákovické městské knize (b)

1559 - Zápisy v čelákovické městské knize (a)

1571 - Opis císařského dekretu (a)

1578 - List Magdaleny kuchařky konzistoři (a)

1584 - List konzistoře podobojí (b)

1586-87 - Zápisy v knize svatebních smluv Nového města pražského (a)

1590 - List konzistoře podobojí (b)

1590-95 - Zápisy v příbramské městské knize (b)

1591 - Přípis Melichara z Redernu (a)

1621 - Zápisy v městské knize Nového města pražského (a)

1621 - List Alžběty Homutové z Harasova (b)

1627 - Dopis Friedricha Falckého (b)

1630 - Účetní cedule frýdlantského panství (b)

1631 - Urbář frýdlantského panství (b)

1633 - List správce M. Škvoreckého (b)

1636 - List Doroty Španovské (b)

1642 - Text přísahy řemeslníků (a)

1653 - Opis příbramské městské knihy (b)

1658 - List nejvyššího mincmistra (b)

1663 - Vlastnoruční list Hedviky Rašínové z Rýzemburku (c)

1663 - List Hedviky Rašínové psaný písařem (b)

1671 - Reskript české komory (b)

1710 - Zápis v divišovské smolné knize (b)

1717 - Zápisy v knize svatebních smluv Nového města pražského (b)

1726 - Zápis v divišovské smolné knize (b)

1731 - Zápis v divišovské smolné knize (b)

1743 - Zápis v městské knize Nového města pražského (a)

1767 - Zápis v deskách zemských (b)

1794 - Zápis v příbramském radním protokolu (a)

1795 - List příbramské městské rady (b)

1795 - List příbramského hospodářského správce (a)

začátek 19. stol. - Stručný životopis F. J. Tomsy (b)

1827 - Stránka z rukopisné tkalcovské knihy (b)

1832 - List učitele příbramskému magistrátu (a)

1848 - Petice poddaných z obce Salcperk (b)

1848 - Petice tiskařů kartounu (b)

1857 - Zápis v čelákovické městské knize (a)

1877 - Dopis K. Marxe W. Blosovi (autograf) (c)


Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Webmaster,