Vedení katedry PVH:

Vedoucí: Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

Zástupkyně vedoucí: Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

Tajemník: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.

Sekretářka: PhDr. Alena Snášelová

Úřední hodiny sekretariátu: pondělí + středa 13,30-16,00, úterý + čtvrtek 10,00-13,00

 

Vyučující katedry PVH:

 

Telefon:

Mail:

Profesoři:

 

 

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

+ 420 221 619 313

marie.blahova@ ff.cuni.cz

Konzultační hodiny:

čtvrtek  14.30 - 15.30 + dle dohody

Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

+ 420 221 619 313

ivan.hlavacek@ ff.cuni.cz

Konzultační hodiny:

pondělí 14.00 - 15.00 + dle dohody

Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.

+ 420 221 619 312

zdenka.hledikova@ ff.cuni.cz

Konzultační hodiny:

dle dohody

Prof. PhDr. Hana Pátková, PhD. 

+ 420 221 619 312

patkovahana@ centrum.cz

Konzultační hodiny:

úterý 12.30 - 13.30 + dle dohody

Docenti:

 

 

Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 

+ 420 221 619 327

ivana.ebelova@ ff.cuni.cz

Konzultační hodiny:

čtvrtek 14.00 - 15.00 + dle dohody

Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. 

+ 420 221 619 312 

jiri.sousa@ ff.cuni.cz

Konzultační hodiny:

úterý 17.30 - 18.30, středa 9.00 - 10.00

Odborní asistenti: 

 

 

Mgr. Jan Dobeš , Ph.D.

+ 420 221 619 312 

jan.dobes@ ff.cuni.cz

Konzultační hodiny:

úterý 16.00 - 17.00 + dle dohody

PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.  

+ 420 221 619 312 

zdenek.hojda@ ff.cuni.cz

Konzultační hodiny:

Mgr. Mlada Holá, PhD.

+ 420 221 619 327 

mlastep@ seznam.cz

Konzultační hodiny:

pondělí 16.30 - 17.30 + dle dohody

PhDr. Klára Woitschová, PhD.

+ 420 221 619 327 

woitschovaklara@ seznam.cz

Konzultační hodiny:

úterý 10.00 - 11.00 v Archivu Národního muzea + dle dohody

 

Interní doktorandi katedry PVH

Mgr. Pavel Trnka alibacha@ seznam.cz
Mgr. Markéta Růčková ruckova.m@ centrum.cz
Mgr. Tomáš Velička tomasvelicka@ seznam.cz
Mgr. Petra Žaldová zaldova.petra@ seznam.cz
Mgr. Lucie Swierczeková archiv_odtvs@ nm.cz

 

Externí vyučující z dalších kateder FF UK:

 

Mgr. Vít Bělič, CSc.

(Katedra logiky FF UK)

 

vit.belic@ff.cuni.cz

PhDr. Helena Hasilová

(Jazykové centrum FF UK)

 

helena.hasilova@ ff.cuni.cz

PhDr. Jan Kalivoda

(Ústav řeckých a latinských studií)

 

jan.kalivoda@ ff.cuni.cz

 

Externí vyučující z ostatních institucí:

 

RNDr. Ing. Michal Ďurovič

(Národní archiv, 10. oddělení: Oddělení péče o fyzický stav archiválií)

 

michal.durovic@ nacr.cz

PhDr. Olga Fejtová

(Archiv hlavního města Prahy)

 

olga.fejtova@ cityofprague.cz

Mgr. Jan Kahuda

(Národní archiv, 6. oddělení: Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek)

 

jan.kahuda@ nacr.cz

Phdr. Kamil Boldan

(Národní knihovna Praha, Oddělení rukopisů a starých tisků)

 

kamil.boldan@ nkp.cz

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.

(Právnická fakulta UK, Ústav právních dějin)

 

maly@ ius.prf.cuni.cz

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

(Fakulta humanitních studií UK)

 

jiripesek203@ seznam.cz

PhDr. Jiří Roháček, CSc.

(Ústav dějin umění AV ČR)

 

rohacek@ udu.cas.cz

Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

(Historický ústav AV ČR)

 

semotanova@ hiu.cas.cz

PhDr. Eduard Šimek, CSc.

(Národní muzeum)

 

eduard.simek@ nm.cz