ČESKO
http://www.mvcr.cz/archivy/peva Archivní fondy a sbírky v České republice. Database archivů ČR
http://www.cesarch.cz česká archivní společnost
http://database.aipberoun.cz/pecete soupis sfragistického materiálu uloženého v archivech Ceské republiky
   
FRANCIE
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/ Národni archivy Francie, Stranka pouze ve francoužtině
 
LITVA
http://www.archyvai.lt/archyvai/selectLanguage.do?language=en Departmanet archivů Litvy
http://www.museums.lt/Index_En.htm Sdruženi muzeu Litvy
   
POLSKO
http://www.archiwa.gov.pl Database archivů Polska
   
RUSKO
http://www.rusarchives.ru Archivy Ruska. Stranka pouze v ruštině
http://www.zona.ru/directory/rus/744.html stránky o PVH v ruštine, odkazy na ruské webove stránky o PVH.
   
   
VELKÁ BRITANIE
http://www.nationalarchives.gov.uk/ Národni archivy Velke Britanii