ROZVRH   DENNÍHO   STUDIA   ARCHIVNICTVÍ

Zimní semestr 2011-2012

 

 

Bakalářské studium

 

I. ročník

 

 

Pondělí

9.10 - 10.45              Latina (klasická)                                             Kalivoda             215

12.30 - 14.05            Němčina                                                          Hasilová             423

 

 

Úterý

7.30 - 9.05                Úvod do studia historie                                   Pátková              215

9.10 – 10.45             Čtení středověkých paleografických textů      Pátková              215

10.50 – 12.25           Základy archivnictví                                        Dobeš                 215

14.10 – 15.45           Dějiny správy do roku 1526                             Bláhová             215

17.30 – 19.05           Základy PVH                                                   Woitschová        215

 

 

Středa

9.10 – 12.25            Historická geografie                                      Semotanová            215

(bude se konat jednou za dva týdny, začne ve středu 19.10.2011)                                                       

12.30 – 14.05          Nauka o pramenech středověku                      Bláhová                 215

14.10 - 15.45           Historická chronologie                                    Bláhová                 215

 

 

 

 

II. ročník

 

 

Pondělí

12.30 - 14.05             Středověká latina                                                      Kalivoda           215

 

 

Úterý

13.00 – 14.30            Čtení novověkých paleografických textů                 Ebelová   Národní archiv, třída Milady Horákové

15.50 – 17.25           Dějiny správy od roku 1848 I.                                   Šouša                 215

 

 

Středa

7.30 – 9.05                Nauka o pramenech novověku                                 Šouša, Dobeš    215

9.10 – 12.25              Diplomatika novověku                                              Hojda               215

(bude se konat jednou za dva týdny, začne ve středu 5.10.2011)

 

Čtvrtek

8.30 – 11.30             Seminář ke zpřístupnění a využívání archiválií         Kahuda       Národní archiv, Chodovec, Praha 4

12.30 – 15.30           Spisová a předarchivní péče, výběr archiválií           Kahuda        Národní archiv, Chodovec, Praha 4

(Celý tento blok se bude konat jednou za dva týdny, začne ve čtvrtek 13.10.2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ročník

 

 

Čtvrtek

9.10 – 12.25         Dějiny správy od roku 1848 II.                                        Dobeš             215

                             (bude se konat jednou za dva týdny, začne ve čtvrtek 6.10.2011)

 

8.30 – 11.30             Seminář ke zpřístupnění a využívání archiválií         Kahuda       Národní archiv, Chodovec, Praha 4

12.30 – 15.30           Spisová a předarchivní péče, výběr archiválií           Kahuda        Národní archiv, Chodovec, Praha 4

(Celý tento blok se bude konat jednou za dva týdny, začne ve čtvrtek 13.10.2011)

 

 

Bakalářský seminář – dle dohody s vedoucími bakalářských prací

 

 

 

 

 

 

Navazující magisterské studium

 

I. ročník

 

 

Pondělí

12.30 – 14.05      Středověká latina                                                Kalivoda             215

 

 

Úterý

10.50 – 12.25         Němčina historických pramenů                       Hasilová              423

12.30 – 14.05         Středověká paleografie                                     Pátková               215

14.45 – 16.15         Raně novověká paleografie                               Ebelová              Národní archiv, třída Milady Horákové

 

 Středa

9.10 – 10.45          Historická demografie a statistika                      Maur                  201

 

 

Čtvrtek

12.30 – 15.45        Ediční teorie a praxe I.                                 Pátková, Ebelová      215

(bude se konat jednou za dva týdny, začne ve čtvrtek 6.10.2011)

 

 

 

 

II. ročník

 

 

Úterý

 

14.45 – 16.15            Raně novověká paleografie                             Ebelová     Národní archiv, třída Milady Horákové

17.30 – 19.05            Písemnosti správních úřadů a institucí novověku     Šouša          215

 

 

Středa

15.50 – 17.25          Písemnosti správních úřadů a institucí raného novověku    Hojda    215

 

Diplomový seminář – dle dohody s vedoucími diplomových prací