PhDr. Klára Woitschová

(1977)

woitschovaklara@ seznam.cz

 

CV

1991-1995 Gymnázium Ústavní, Praha 8, FF UK Praha, archivnictví 1998-2001 magisterské studium, 2002-dosud doktorské studium, 2006-dosud asistentka, FF UK Praha, historie (1995-2001 magisterské studium, 2002 PhDr., TU Liberec, FP, katedra dějepisu (odborná asistentka 2003-dosud), Univerzita Hradec Králové, FHS, katedra PVH (ZS 2004/2005), I. archivní a spisovenská Praha-Blansko (2002-2003),  

Odborné zaměření

dějiny raného novověku, pomocné vědy historické - zejména paleografie, genealogie, heraldika, vydávání pramenů, spisová služba

Granty

2003-2006 člen doktorského kolegia Jazyky, literatura a kultura v českých zemích od pozdního humanismu po osvícenství (404/03/H046), jako doktorand ve výzkumném záměru MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes

 

Publikační činnost

Studie a články

2001

Osobní fond Jan Petr. Inventář, Praha 2001 (s J. Faktorem, J. Hálkem, M. Jiřincem)

Konference Genealogia ac heraldica bohemica 28. - 29.dubna 2001, Archivní časopis 3/2001, ročník 51, s. 204 – 206, ISSN 0004-0393 (s J. Hálkem)

 

2002

Soupis židovských rodin Království českého z roku 1793, I. díl, Kraj boleslavský, s. 107-221, Praha 2002, ISBN 80-85475-91-X (s J. Hálkem)

Konference Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny - stav a perspektívy, Archivní časopis 1/2002, ročník 52, s. 47 – 50, ISSN 0004-0393 (s J. Hálkem)

Genealogické sbírky SÚA - sbírka svobodného pána Wunschwitze; in: Genealogia ac heraldica bohemica, sborník příspěvku z konference pořádané Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze ve dnech 28. - 29. září 2001 na zámku Nečtiny, Praha 2002, s. 33 – 40, ISBN 80-238-8317-8

Jan Litvín z Říčan - osud v neklidné době; in: Pocta Josefu Kollmannovi. Sborník k životnímu jubileu, Praha 2002, s. 148 – 172, ISBN 80-85475-89-8

 

2003

Soupis židovských rodin Království českého z roku 1793, III. díl, Kraj berounský, s. 165 – 295, Praha 2003, ISBN 80-86712-03-6 (s J. Hálkem)

Současný stav a výuky PVH a archivnictví na FF UK v Praze; in: Sborník z konference Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny - stav a perspektívy konané 5. - 6. září 2001 v Martine, Martin 2003, s. 141-146, ISBN 80-968717-4-9 (s J. Hálkem)

 

2004

Pohřební štíty ve Wunschwitzově genealogické a heraldické sbírce (Edice), Paginae Historiae 12, 2004, s. 147-208, ISBN 80-86712-17-6, ISSN 1211-9768

 

2005

Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793. Možnosti a limity etnokartografické analýzy, Český lid, 92/2005, č. 2, s. 155-173, ISSN 0009-0794 (s J. Woitschem)

(člen autorského kolektivu KAD TUL Liberec), Materiály ke studiu historie (Z čeho studovat?), Liberec 2005, 97 stran, ISBN 80-7372-027-02

 

2006

Geografická mobilita židovského obyvatelstva v Čechách ve světle Soupisu židovských rodin z roku 1793, Historická demografie 30, 2006, s. 31-66 (s M. Řezníčkem a J. Woitschem)

Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 (VI/2): Mapová přílohy za stranou 567 (16 stran), Praha 2006, ISBN 80-86712-35-4

 

2007

Deklaratoria a Novely Obnoveného zřízené zemského, in: Malý, Karel - Soukup, Ladislav (usp.), Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1919, Praha 2006, s. 793-873