celková mapa

Čtvrtek, 15.5.

Odjezd Praha Hradčanská v 21.30 hod. po trase Brno – Olomouc.

Pátek, 16.5.

Olomouc – Valašské Meziříčí – Bumbálka (CZ/SK) – Žilina – Ružomberok – Poprad – Prešov – ikona Košice (ca. 8.30 hod.): Státní archiv; prohlídka města: dóm sv. Alžběty s kaplí sv. Michala, Jakabův palác (duben-květen 1945 přechodné sídlo prezidenta, Košický vládní program), Miklušova věznice (muzejní expozice) ; po přestávce do 15.00 hod. – Slovenské Nové Mesto 69 (SK/HU) – ikona Sátoraljaújhely (Nové Mesto pod Šiatrom): Zemplínský archiv, klasicistní župní dům – Slovenské Nové Mesto (HU/SK) – dále povodím Bodrogu: ikona Borša: renesanční zámek Rákocziů – rodiště Ference II. Rákócziho – ikona Sárospatak (Blatný Potok) nocleh.

Sobota, 17.5.

ikona Sárospatak: Reformovaná kolej s historickou knihovnou (zal. 1531, vrátila se z Ruska 2006); renesanční zámek (postav. po 1534 rodem Perényi, od 1616 patřil Rákócziům, pobyt Komenského) – "Rákóczi múzeum"; Dům kultury od arch. Imre Makovecze (1983) – Tokaj – Nyíregyháza – Petea (HU/RO) – ikona Satu Mare (Szátmár) – ikona Săpânţa: tzv. veselý hřbitov s malovanými dřevěnými náhrobky – Sighetu Marmaţiei (Marmarošská Sihoť) nocleh.

Neděle, 18.5.

ikona Sighetu Marmaţiei: rodný dům Elie Wiesela ("Casa memorial”), památník obětem holocaustu na počest 38000 židů z Marmaroše (46,5% populace r. 1920); Památník rezistence a obětí komunismu (v býv. věznici z éry N. Ceauşeska), židovský hřbitov – okruh údolím Mary a Coşeu po marmarošských dřevěných kostelích (UNESCO) a dalších památkách lidové architektury: ikona Călineşti (pračka) – ikona Sârbi (pračka a dřevěný kostel z r. 1760 – ext.) – pěšky 5 km do ikona Budeşti (dřevěný kostel z r. 1643 – ext., pam. na sezn. UNESCO) – ikona Deseşti (kostel z r. 1770 – ext.) – ikona Bârsana (dřevěný kostel z r. 1720 a malbami, pam. na sezn. UNESCO; pravoslavný klášter) – zpět ikona Sighetu Marmaţiei nocleh.

Pondělí, 19.5.

Sighetu Marmaţiei – údolím řeky Izy: ikona Strâmturaikona Ieud (nejstarší dřevěný kostel v Maramureši z r. 1364, pam. na sezn. UNESCO) – Săcel – Dej – ikona Cluj-Napoca (Kolozsvár, Klausenburg): Národní archiv (centrální pro Sedmihradsko); prohlídka města: gotický kostel sv. Michala a pomník Matyáše Korvína, Korvínův jeho rodný dům, náměstí před Františkánským kostelem a sloup Karolíny Augusty, pomník Michala Chrabrého, ortodoxní kostel a pomník Avrama Iancu, Národní divadlo (Fellner-Helmer), reformovaný kostel z 15. stol. a před ním kopie pražského sousoší sv. Jiří s drakem (mistři Jiří a Martin z Kluže); nocleh.

Úterý, 20.5.

Cluj-Napoca – Turda – ikona Târgu Mureş (Marosvásárhely, středisko Sikulů, sedmihradských Maďarů): Knihovna Teleki-Bolyai s hist. fondy; secesní Palác kultury a Prefektura (dříve radnice) –– opevněné kostely I.: ikona Biertan (Birthälm, pam. na sezn. UNESCO) 1562–1867 sídlo sedmihradských luteránských biskupů, vynikající pozdně gotický oltář – odtud 3 km pěšky do ikona Copşa Mare (opevněný kostel) − ikona Sighişoara (městské jádro je na sezn. UNESCO): horní (staré) město s opevněním (14 věží nazvaných dle cechů), Saský kostel ("Bergkirche") s krytým přístup. schodištěm, hodinová věž, rodný dům Vlada Nabodávače (Ţepeş-Draculea); nocleh.

Středa, 21.5.

ikona Sighişoaraikona Saschiz (pam. na sezn. UNESCO, opevněný kostel s masivní věží) – ikona Rupea hrad ze 14.–17. stol. – ikona Braşov (Kronstadt): gotický Černý kostel s Honterovým pomníkem, Piaţa Sfatului, radnice z 15. stol., brána Schei – ikona Prejmer (Tartlau, pam. na sezn. UNESCO) opevněný kostel postavený řádem Německých rytířů, obranné zdi s komůrkami – přes Braşov a Făgăraş – ikona Sâmbăta de Sus (pravoslavný klášter založený kníž. Constantinem Brâncoveanu, muzeum ikon na skle a knihovna, starý a nový kopstel, konferenční centrum) − Cisnădioara (Michelsberg) u Sibiu nocleh.

Čtvrtek, 22.5.

Cisnădioara − ikona Sibiu (Hermannstadt, středisko sedmihradských Sasů): Casa Teutsch: evangelický biskupský archiv a kostel sv. Jana; prohlídka města: staré (horní) město – pravoslavná katedrála Nejsv. Trojice (podle vzoru Hagia Sofia, z poč. 20. stol.), Velké a Malé náměstí, evangelická katedrála s Teutschovým pomníkem, Brukenthalovo saské gymnázium (nejstarší městská škola), železný "most lhářů” (1859), Brukenthalův palác a muzeum – sbírky evropského umění měst. opevnění s baštami; v ikona Dumbrava Sibiului Muzeum lidové kultury ASTRA, jeden z největších skanzenů v Evropě − ikona Cisnădie (Heltau) opevněný kostel − ikona Cisnădioara románský kostel; nocleh.

Pátek, 23.5.

Sibiu – ikona Câlnic (UNESCO, hrad s kaplí z 1. pol. 15. stol.) – ikona Alba Iulia (do 1690 hlavní město Sedmihradska): Národní knihovna Batthyaneum s cennými rukopisy a prvotisky; prohlídka města (barokní pevnost Karlsburg 1714–1738): Národní muzeum rumunského sjednocení ("Sala Unirii"), památník selského povstání 1784 (Horea a Cloşca), gotická (katolická) katedrála sv. Michala (náhrobky Jánose Hunyadiho, královny Isabelly a Jana Zikmunda Zápolského), pravoslavná katedrála (korunovační kostel rumunských králů) – ikona Sebeş městský kostel s mariánským oltářem z poč. 16. stol. (dílna Veita Stoße) – Haţeg – ikona Ulpia Traiana Sarmizegetusa: archeologický areál, zbytky hlavního města římské Dácie z poč. 2. stol. – ikona Densuş románský kostel z 13. stol. s nástěnnými malbami na místě pravděpodobně římského mauzolea – Deva nocleh.

Sobota, 24.5.

Deva – ikona Hunedoara (Vajdahunyad): hrad rodu Hunyadi (Castelul Corvinilor), přestavěný Jánosem Hunyadi a Matyášem Korvínem, pak novoromanticky v 19. stol. – Deva – ikona Gurasada čtyřapsidový kostel z 13. stol. – ikona Arad: město na jižním okraji kraje Crişana (Partium), prohlídka města: eklektická a secesní architektura konce 19. stol. (Prefektura), Palác kultury z r. 1911, Park smíření (památník maďarské revoluce 1848/9), místo popravy maďarských generálů 1849 pod tereziánskou pevností – ikona Gyula (RO/HU): mohutný cihlový vodní hrad z 15. stol. (jen ext.) – ikona Békéscsaba (Békešská Čaba) nocleh.

Neděle, 25.5.

Békéscsaba – ikona Szarvas největší arborétum v Maďarsku založeno na konci 19. stol., u něj památník vyznačující geografický střed starých Uher – ikona Kecskemét prohlídka města: secesní stavby arch. Ödöna Lechnera: radnice a Cifrapalota, reformované kolegium z let 1911–13, synagoga, býv. františkánský kostel – návrat po trase Budapest – Rajka (HU/SK) – Bratislava – Kúty (SK/CZ) – Brno – Praha příjezd kolem 22 hod.